Prelegenci

Piotr Cierpiałek
Piotr Cierpiałek
Dyrektor Departamentu Optymalizacji i Rozwoju Procesów Biznesowych
Plus

Zatrudniony w Polkomtel, operatorze sieci Plus na stanowisku Dyrektora Departamentu Optymalizacji i Rozwoju Procesów Biznesowych, który aktywnie współtworzył od początku jego uruchomienia.

Sebastian Felisiak
Sebastian Felisiak
Kierownik ds. Transformacji Cyfrowej
Nutricia (Danone)

Odpowiedzialny w Fabryce Nutricia w Opolu za transformację cyfrową w obszarze analizy danych, integracji systemów oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Oskar Jedynasty
Oskar Jedynasty
Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania
ERGO Hestia

Od 2018 roku odpowiedzialny m.in. za zbudowanie i późniejsze zarządzanie zespołem automatyzującym procesy biznesowe w firmie.

Agnieszka Leśniewska
Agnieszka Leśniewska
Kierownik Zespołu Zarządzania Projektami i Procesami
Unum Życie TUiR

Obecnie kieruje zespołem dostarczającym kompleksowe rozwiązania w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz prowadzi Project Management Office.

Piotr Mieczkowski
Piotr Mieczkowski
Dyrektor zarządzający
Fundacja DigitalPoland

becnie kieruje pracami fundacji Digital Poland, która ma na celu sprawić by Polska, stała się jednym z wiodących ośrodków cyfrowej innowacji w Europie oraz przekuć wyzwania związane z cyfryzacją na szanse dla Polskiej gospodarki.

Maciej Natorski
Maciej Natorski
Dyrektor obszaru innowacji i robotyzacji
LINK4

Dyrektor z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w obszarze digitalizacji firm, optymalizacji procesów oraz budowania i realizacji strategii innowacji i transformacji technologicznej.

Marcin Nowak
Marcin Nowak
Lean Director
TDJ / FAMUR

Dyrektor Ciągłego Doskonalenia, autor programów transformacji organizacji opartych o kulturę Lean Management.

Radosław Pałecz
Radosław Pałecz
Manager IT
mBank

Od kilku lat związany z IT jako PM procesu OPI (Operational Process Improvement), czyli poszukiwania, opracowywania i wdrażania optymalizacji procesów operacyjnych oraz manager zespołu OPI Hunters.

Radosław Repczyński
Radosław Repczyński
Senior Business Process Manager
Credit Agricole Bank Polska

"Ewangelista" technologii RPA w Credit Agricole Bank Polska. Od 4 lat edukuje, wdraża i rozwija automatyzacje procesów biznesowych wspierany przez mały ale prężny zespół specjalistów RPA.

Kamila Ślipko
Kamila Ślipko
Operational Excellence Manager
CCC

Manager z ponad 7 letnim doświadczeniem w standaryzacji i optymalizacji procesów w oparciu o Lean Management.

Bartosz Wiśniewski
Kierownik Zespołu Robotyzacji i Automatyzacji Procesów Biznesowych
LINK4

Od ponad 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą automatyzacją i optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem projektami informatycznymi.