Piotr Stolarczyk

Piotr Stolarczyk

Head of Robotic Operations
Nordea
Łódź
Poinformuj o wystąpieniu:

Od 2004 roku w sektorze SSC/BPO. Doświadczenie zbierał w różnych działach - zakupy transakcyjne, sourcing, operational excellence, zarządzanie projektami, migracje, rozwój biznesu.

W Nordea od 2012 roku. Najpierw odpowiedzialny za transfer procesów operacyjnych. Później za tworzenie nowych jednostek i podmiotów prawnych w ramach Grupy Nordea.

Od 2017 roku związany z robotyką. Obecnie zarządza zespołem monitorowania i utrzymania robotów Nordea w środowisku produkcyjnym.