Olga Kacprzak

Olga Kacprzak

Lider process mining Center of Excellence
mBank
Warszawa

Wystąpienia:

Poinformuj o wystąpieniu:

Około 10 lat pracy jako kierownik projektu nauczyło ją efektywności, dyscypliny i zarządzania interesariuszami. Przełożyło się to również na jej zrozumienie celów biznesowych. Potrafi z łatwością przełożyć świat IT na biznes i odwrotnie.

Lubi "kopać" w danych, szperać w informacjach, uczyć się i zdobywać nowe doświadczenia, a tym samym wiedzę. Układanie puzzli w całość, tworzenie wizji i jednoczenie wokół niej ludzi jest tym, co Ją napędza i motywuje.

Process mining, czyli to, czym się teraz zajmuje, pozwala przekształcić złożony świat danych i informacji w zrozumiałe i niestronnicze wnioski. Wierzy, że poprzez demokratyzację danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji, firmy budują swoją przewagę konkurencyjną. Aby wdrożyć process mining z sukcesem potrzebujemy różnorodności i interdyscyplinarnego podejścia.