Łukasz Samborski

Łukasz Samborski

Dyrektor Działu Oceny i Rozwoju Ryzyka Operacyjnego
Alior Bank
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Menedżer zespołów, projektów (PMP, PSPO), procesów, zarządzający ryzykiem. 18 lat doświadczenia w bankowości: optymalizacji i automatyzacji procesów, we wdrożeniach i zarządzaniu systemami IT. Zrealizował wiele projektów informatycznych (m.in. wdrożenia workflow kredytowych dla BPH, Alior Banku) jak i organizacyjnych (wdrożenie metody zaawansowanej zarządzania ryzykiem operacyjnym AMA w Alior Banku). Obecnie zarządza m.in. Zespołem Optymalizacji i Automatyzacji Procesów w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, który zbudowany od zera w warunkach pandemii - wdrożył już ok. 30 robotów.

Zawsze pomiędzy Biznesem i IT. Szef analityków biznesowych, developerów, administratorów systemów, ale też kierowników projektów i ekspertów ds. oceny ryzyka.
Adwokat metod zwinnych w zarządzaniu projektami. Fascynat upraszczania i optymalizacji procesów.

Studiował na warszawskiej SGH i na Macquarie University w Sydney. Prywatnie pasjonat żeglarstwa - Sternik Jachtowy, ojciec dwójki dzieci.