dr hab. inż. Piotr Gawrysiak

Chief Data Scientist
mBank
Warszawa

Wystąpienia:

Poinformuj o wystąpieniu:

Piotr Gawrysiak jest profesorem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Chief Data Scientist mBanku.

W przeszłości realizował projekty dla polskich i zagranicznych firm technologicznych (m.in. France Telecom, Polidea, Samsung, T-Mobile) oraz organizacji międzynarodowych (IFAD, FAO, UNIDO, UNESCO), w tym na stanowiskach kierowniczych. Posiada stopień doktora habilitowanego informatyki (Politechnika Warszawska) oraz doktora habilitowanego bibliologii i informacji naukowej (Uniwersytet Warszawski), ukończył także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania UW.

W 2012 roku brał udział w programie Top500 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywając staż na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą uczenia maszynowego, analizy danych i procesów, sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego oraz systemów mobilnych i interfejsów użytkownika.

Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi.

W latach 90-tych stały współpracownik miesięcznika Top Secret, obecnie felietonista miesięcznika Pixel Magazine.